Най-високите водопади в България

1. Водопад "Скакля" - 141 м.
Най-високият непостоянно течащ водопад в България. Намира се на 1.5 км южно от Враца, зад хълма Калето.

2. Водопад "Райското пръскало" - 124.5 м.
Най-високият постоянно течащ водопад в България и на Балканския полуостров. Намира се в Стара Планина, под връх Ботев.

3. Водопад "Бовска Скакля" - 85 м.
Намира се в Искърското дефиле на Вазовата екопътека, близо до село Бов, Стара планина.

4. Водопад "Видимско пръскало" - 80 м.
Водопадът е разположен в природен резерват "Северен Джендем", северния склон на връх Ботев.

5. Водопад "Кадемлийско пръскало" - 72 м.
Разположен на река Кадемлийска, Централен Балкан, в подножието на връх Триглав.

6. Водопад "Рилска Скакавица" - 70 м.
Най-високият водопад в Рила планина, близо до Паничище.

7. Водопад "Орфей" - 68 м.
Най-високият водопад в Родопите, част от екопътека "Каньона на водопадите".

8. Водопад "Боров камък" - 63 м.
Това е един от Врачанските водопади, близо до село Згориград.

9. Водопад "Бабско пръскало" - 54 м.
Намира се в парк "Централен Балкан", Стара планина. Близо е до хижите Русалка и Равна, по пътеката с.Тъжа - х.Тъжа.

10. Водопад "Полска Скакавица" - 53 м.
Намира се в област Кюстендил, близо до едноименното село Полска Скакавица.